správa majetku

Proč spravovat majetek s námi?

Každý rozumně uvažující investor své portfolio pečlivě a dlouhodobě plánuje. Někdy se může rozhodnout impulzivně či emocionálně. Zpravidla ale hledá rozumný mix mezi nemovitostmi, podíly ve firmách, dluhopisy, akciemi či jinými alternativními investičními příležitostmi.

Musí si také určit, zda dokáže snášet případné výkyvy trhu a chce být pasivním či aktivním investorem. Zda chce vidět krátkodobé a rizikové zhodnocení, namísto toho dlouhodobého a stabilního.

Po předchozích zkušenostech s řízením newyorského Hedge fondu jsme vytvořili dlouhodobý investiční nástroj pro stabilní zhodnocování majetku a jeho diverzifikaci. Ten je určený zejména pasivnějším a dlouhodobějším investorům.

Co nás odlišuje

Větší stabilita při volatilním trhu

Redukce propadů v době krize

Zajímavé zhodnocení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu

Nízkonákladový koncept řízení

Konzervativní diverzifikace do investičního portfolia

Amatérská nebo profesionální správa majetku?

Lze samozřejmě investovat na vlastní pěst, ale vždy bude hrozit, že jste nestrávili 10 000 hodin učením, testováním a průzkumem k učinění kvalifikovaného investičního rozhodnutí. Věříme, že je ekonomicky i časově efektivnější zaměřit své úsilí a čas na Vaši rodinu, kariéru nebo podnikání. A věnovat se tedy tomu, čemu rozumíte a máte rádi.

Proto je lepší nechat investování na lidech, kteří se touto problematikou dlouhodobě a úspěšně zabývají. Nechte si vybudovat chytré portfolio.

ZANECHTE NÁM SVŮJ KONTAKT A MY SE OZVEME ZPĚT

1 + 5 =

Upozornění

Žádné informace nebo vyjádření na těchto webových stránkách nelze vnímat jako veřejnou nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

Legislativa a regulace

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Husova 240/5
110 00, Praha 1

Upozornění

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.