správa majetku

Proč spravovat majetek s námi?

Každý rozumně uvažující investor své portfolio pečlivě a dlouhodobě plánuje. Někdy se může rozhodnout impulzivně či emocionálně. Zpravidla ale hledá rozumný mix mezi nemovitostmi, podíly ve firmách, dluhopisy, akciemi či jinými alternativními investičními příležitostmi.

Musí si také určit, zda dokáže snášet případné výkyvy trhu a chce být pasivním či aktivním investorem. Zda chce vidět krátkodobé a rizikové zhodnocení, namísto toho dlouhodobého a stabilního.

Po předchozích zkušenostech s řízením newyorského Hedge fondu jsme vytvořili dlouhodobý investiční nástroj pro stabilní zhodnocování majetku a jeho diverzifikaci. Ten je určený zejména pasivnějším a dlouhodobějším investorům.

Proč spravovat majetek s námi?

Každý rozumně uvažující investor své portfolio pečlivě a dlouhodobě plánuje. Někdy se může rozhodnout impulzivně či emocionálně. Zpravidla ale hledá rozumný mix mezi nemovitostmi, podíly ve firmách, dluhopisy, akciemi či jinými alternativními investičními příležitostmi.

Musí si také určit, zda dokáže snášet případné výkyvy trhu a chce být pasivním či aktivním investorem. Zda chce vidět krátkodobé a rizikové zhodnocení, namísto toho dlouhodobého a stabilního.

Po předchozích zkušenostech s řízením newyorského Hedge fondu jsme vytvořili dlouhodobý investiční nástroj pro stabilní zhodnocování majetku a jeho diverzifikaci. Ten je určený zejména pasivnějším a dlouhodobějším investorům.

Co nás odlišuje

Větší stabilita při volatilním trhu

Redukce propadů v době krize

Zajímavé zhodnocení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu

Nízkonákladový koncept řízení

Konzervativní diverzifikace do investičního portfolia

Poplatková struktura

%

Správcovský poplatek

Roční poplatek za správu - používáme ho pro úhradu základních nákladů, jako jsou účetnictví, kancelářské a interní náklady.* 

%

Výkonnostní poplatek

Pomůže nám s novými technologickými vylepšeními, rozšířením investorské základny a týmu. Je počítám metodou HWM. Tzn. realizujeme výnos jen pokud náš investor docílí zisku.

%

Vstupní poplatek

Odmítáme snížit investorovi kapitál ihned na začátku investice. Věříme, že dlouhodobě ocení rozdíl našeho nízkonákladového přístupu.

%

Výstupní poplatek

Dle Warrena Buffetta je  akciový trh nástrojem přesunu bohatství od netrpělivých k trpělivým. Snažíme se proto eliminovat tuto psychologickou složku symbolickým výstupním poplatkem.

1-12 měsíců = 3%
13-24 měsíců = 2%
25-36 měsíců = 1%
>36 měsíců = 0%

* Správcovský poplatek = Total Expense Ratio (TER)

Chceme se odlišit od ostatních fondů, nestrháváme investorům běžně účtované náklady nad rámec správcovského poplatku (jako většina fondů). Celkové provozní náklady jsou hrazeny ze správcovského poplatku.

U větších či institucionálních investorů lze sjednat individuální podmínky.

LEGISLATIVA A PARTNEŘI FONDU

REGULÁTOR

BROKER

BANKA

TECHNOLOGICKÝ ZÁBĚR

LEGISLATIVA A PARTNEŘI FONDU

REGULÁTOR

BROKER

BANKA

TECHNOLOGICKÝ ZÁBĚR

Amatérská nebo profesionální správa majetku?

Lze samozřejmě investovat na vlastní pěst, ale vždy bude hrozit, že jste nestrávili 10 000 hodin učením, testováním a průzkumem k učinění kvalifikovaného investičního rozhodnutí. Věříme, že je ekonomicky i časově efektivnější zaměřit své úsilí a čas na Vaši rodinu, kariéru nebo podnikání. A věnovat se tedy tomu, čemu rozumíte a máte rádi.

Proto je lepší nechat investování na lidech, kteří se touto problematikou dlouhodobě a úspěšně zabývají. Nechte si vybudovat chytré portfolio.

ZANECHTE NÁM SVŮJ KONTAKT A MY SE OZVEME ZPĚT

12 + 1 =

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter a nejsou určeny veřejnosti. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, kteří si jsou vědomi rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejichž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu může odpovídat částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně. Společnost Warp Capital Management s.r.o. se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu, nepodléhá dohledu České národní banky a je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Další informace na stránce Legislativa a regulace.

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Prvního pluku 621/8A,
Karlín, Praha, 186 00

Kontaktní údaje

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých investičních nástrojů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv investující osoba je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k příslušné investici. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.