Lidé ve Warp Capital

JAK UVAŽUJEME

Věříme, že jedině vědeckým přístupem a studiem globálních ekonomik lze dosáhnout dlouhodobě stabilní správy majetku. Investování má být nuda bez emocí, žádný adrenalin, chamtivost či strach.

Jsme milovníci matematiky a programátoři, ale také vytrvalostní běžci, dálkoví plavci, šachysté, hráči pokeru a lidé závislí na kávě. Náš tým se dal dohromady v US hedge fondu spravující 10 mil. USD. V něm jsme pomocí algoritmických strategií obchodovali finanční deriváty. Řízení takového fondu sebou nese řadu vysokých nákladů, které snižují finální zisk pro investory.

Proto jsme se rozhodli změnit strukturu a najít nízkonákladovou alternativu správy majetku. Komplikace vytváří příležitosti, a tak jsme přešli na jiný trh, s odlišným pohledem na obchodování, ale naše získané zkušenosti se neztratily.

Jako alternativní správci majetku jsme se zapsali do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Chceme investorům umožnit participovat na růstu světové ekonomiky, a to pomocí nízkonákladové správy a sofistikovaného přístupu k investování. Zvyšujícího zhodnocení a limitující riziko oproti přímému držení akcií, akciovým fondům, a indexovým fondům. Naší vizí je vznik burzovně obchodovaného fondu s celosvětovým dosahem (ETF).

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

ALEŠ KUDRNA

Co-Founder & Portfolio manager

„Inspiroval jsem se v myšlenkách Warrena Bufetta. Ten běžnému investorovi radí jednoduchou a pasivní investici v akciových indexech amerického trhu. Tento přístup jsme za pomoci technologie a pokročilé statistiky posunuli na vyšší úroveň. Můžeme tak investorům nabídnout zajímavou možnost zajištění na stáří, či diverzifikaci jejich investičního portfolia.“

ALEŠ KUDRNA

Co-Founder & Portfolio manager

„Inspiroval jsem se v myšlenkách Warrena Bufetta. Ten běžnému investorovi radí jednoduchou a pasivní investici v akciových indexech amerického trhu. Tento přístup jsme za pomoci technologie a pokročilé statistiky posunuli na vyšší úroveň. Můžeme tak investorům nabídnout zajímavou možnost zajištění na stáří, či diverzifikaci jejich investičního portfolia.“

KRISTIAN HRUBAN

Co-Founder & Investor relations manager

„Naše matematické akciové portfolio je ideální složkou každého nemovitostního, finančního nebo private equity investora. To zejména protože chování WARPu se zajímavě vykrývá s propadem české ekonomiky a posléze i nemovitostního trhu. U nemovitostí, tento návrat z propadu na své ceny trval 7 let v případě WARPu to bylo jen něco málo přes rok.“

KRISTIAN HRUBAN

Co-Founder & Investor relations manager

„Naše matematické akciové portfolio je ideální složkou každého nemovitostního, finančního nebo private equity investora. To zejména protože chování WARPu se zajímavě vykrývá s propadem české ekonomiky a posléze i nemovitostního trhu. U nemovitostí, tento návrat z propadu na své ceny trval 7 let v případě WARPu to bylo jen něco málo přes rok.“

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter a nejsou určeny veřejnosti. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, kteří si jsou vědomi rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejichž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu může odpovídat částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně. Společnost Warp Capital Management s.r.o. se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu, nepodléhá dohledu České národní banky a je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Další informace na stránce Legislativa a regulace.

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Prvního pluku 621/8A,
Karlín, Praha, 186 00

Kontaktní údaje

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých investičních nástrojů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv investující osoba je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k příslušné investici. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.