Lidé ve Warp Capital

JAK UVAŽUJEME

Věříme, že jedině úplným pochopením, jak funguje globální ekonomika a akciové trhy lze dosáhnout dlouhodobě stabilní správy majetku. K tomu je zapotřebí mít povědomí o nejmodernějších technologiích a nad věcmi uvažovat i prakticky.

Jsme milovníci matematiky a programátoři, ale také vytrvalostní běžci, dálkoví plavci, golfisti, hráči pokeru a lidé závislí na kávě. Náš tým se dal dohromady v US hedge fondu spravující 10 mil. USD. V něm jsme pomocí algoritmických strategií obchodovali finanční deriváty. Řízení takového fondu sebou nese řadu vysokých nákladů, které snižují finální zisk pro investory.

Proto jsme se rozhodli změnit strukturu a najít nízkonákladovou alternativu správy majetku. Komplikace vytváří příležitosti, a tak jsme přešli na jiný trh, s odlišným pohledem na obchodování, ale naše získané zkušenosti se neztratily.

 

Jako alternativní správci majetku jsme se zapsali do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Chceme investorům umožnit participovat na růstu světové ekonomiky, a to pomocí nízkonákladové správy a sofistikovaného přístupu k investování. Zvyšujícího zhodnocení a limitující riziko oproti přímému držení akcií, akciovým fondům, a indexovým fondům. Naší vizí je vznik burzovně obchodovaného fondu s celosvětovým dosahem (ETF).

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

ALEŠ KUDRNA

Zakladatel a Portfolio manager

„Inspiroval jsem se v myšlenkách Warrena Bufetta. Ten běžnému investorovi radí jednoduchou a pasivní investici v akciových indexech amerického trhu. Tento přístup jsme za pomoci technologie a pokročilé statistiky posunuli na vyšší úroveň. Můžeme tak investorům nabídnout zajímavou možnost zajištění na stáří, či diverzifikaci jejich investičního portfolia.“

Upozornění

Žádné informace nebo vyjádření na těchto webových stránkách nelze vnímat jako veřejnou nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

Legislativa a regulace

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Husova 240/5
110 00, Praha 1

Upozornění

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.