Velmi rádi Vám poskytneme informace jak s námi investovat nebo spolupracovat, stačí nás pouze oslovit na kontaktech níže:

Sídlo:
Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 1
IČ: 07957751 

Kanceláře:
Husova 240/5
110 00, Praha 1

contact@warpcapitalmanagement.com

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti, ale pouze pro kvalifikované investory. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Osoby uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu.


Pozn.: Vaše osobní údaje budou považovány za důvěrné a uschovány v souladu se všemi podmínkami GDPR. Na základě Vašeho požadavku Vám zašleme jednorázově bližší informace o projektu.