• Warp Capital Management je společnost využívající unikátní automatickou investiční strategii pro výběr portfolia akcií z amerického akciového indexu DJIA ( 30 společností patřících mezinárodně k největším a
    nejznámějším – bluechips). Díky tomu jsme schopni dosahovat významně vyšších a zároveň stabilnějších výsledků než většina portfolio manažerů.
  • Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Zájemci o investování musí splňovat kritérium kvalifikovaného investora.