správa majetku

bez emocí, jen technologie

Řízení investičního portfolia pomocí pokročilé statistiky a strojového učení.

WARP využívá unikátní investiční strategii pro výběr portfolia akcií z amerického trhu.
Vše je založeno na matematickém modelu vytvořeného za pomocí strojového učení a pokročilé statistiky.
Díky tomu jsme schopni dosahovat vyšších a zároveň stabilnějších výsledků než většina portfolio manažerů.

PROČ ZHODNOTIT PENÍZE S NÁMI?

Reálná data propojujeme s moderními technologiemi. Náš vlastní matematický model stále vylepšujeme, upravujeme a hledáme, jak jej posouvat kupředu. Nestojíme o krátkodobé a rizikové zhodnocení, naším cílem je dlouhodobý a stabilní růst.

O NÁS

Naším základním cílem je vytvořit dlouhodobě fungující zázemí pro český trh investičních příležitostí. Takové zázemí, které ve střednědobém či dlouhodobém horizontu nabízí zajímavé zhodnocení s přiměřeným rizikem.

Strategie

Vycházíme ze zkušeností nabraných při vývoji a provozování algoritmického obchodování komodit na amerických burzách a jejich robustního testování. Využíváme in-house vytvořený matematický model Warp. Ten řeší nedostatky dnes již překonané ekonomické teorie Harryho Markowitze o správném výběru aktiv do investorova portfolia.

Filozofie

Nechceme investorům radit, aby vložili své prostředky do akciových indexů amerického trhu. My ve Warpu chceme tento přístup posunout na vyšší úroveň. Za pomoci technologie a pokročilé statistiky tak chceme vytvořit ještě stabilnější a výnosnější příležitost.

Naše vize

Vizí je jak vytvoření podílového fondu, tak i mezinárodního obchodovatelného fondu (ETF) a tím nabídnout zajímavou možnost zhodnocení, zajištění či diverzifikace, jak menším, tak institucionálním investorům. Tento krok nám pomůže k rapidnímu snížení nákladů a tím zvýšení zhodnocení našich investorů.

 

PATŘÍTE MEZI KVALIFIKOVANÉ INVESTORY? ZANECHTE NÁM SVŮJ KONTAKT A MY SE OZVEME ZPĚT

5 + 9 =

Upozornění

Žádné informace nebo vyjádření na těchto webových stránkách nelze vnímat jako veřejnou nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

Legislativa a regulace

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Husova 240/5
110 00, Praha 1

Upozornění

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.